Viktigt med rätt möbler i skolan

Skolan, det är en arbetsplats dels för lärarna, dels för eleverna. Det är viktigt att tänka till när det gäller skolmöbler, Cadiform har en rad olika skolstolar, kolla deras sida ett bra utbud av sådana. De ska vara anpassade för de som ska använda dem så väl som de måste vara anpassade för det de ska användas till. Det finns ju olika sorters skolmöbler. Dels finns det skolbänkar, som är för eleverna att sitta vid då de lyssnar på läraren eller gör uppgifter av olika slag. Det är viktigt att bänken och stolen är anpassade för barnet som sitter vid dem. Det är minst lika viktigt med det ergonomiska för små barn som det är för vuxna. Att sitta vid en bänk som är för låg eller hög kan annars göra att man sliter på kroppen.

Viktigt med bra skolmöbler för alla

Även lärarna bör ha möbler i skolan som är anpassade för dem. Det är smart att satsa på att ha möbler som går att höja och sänka. Det eftersom att vi alla är ju olika långa. Det är ett måste att ha möbler som går att anpassa efter personen som sitter vid dem. För att skapa en bra miljö i skolan är det därmed viktigt att tänka på det ergonomiska. Det både när det gäller barnens bänkar och stolar och lärarens kateder, stol, samt möblerna på lärarummet. 

Skolmöbler omfattar även inredning för kapprummet så som hyllor, bänkar med mera. Dessa bör även de vara i rätt höjd, så att de passar de barn som använder dem. 

26 Sep 2022