Vad för eljobb har du lov att göra på egen hand hemma?

Att greja med el hemma på egen hand, det är inte något du ska göra lättvindigt och du får inte heller göra vad som helst. Det finns en del saker och eljobb du har lov att göra, men det är bara om du känner att du klarar av det och har koll på vad det är du gör. Du måste alltså ha rätt kunskap om det, annars bör du anlita en elektriker i Örebro. Man kan uttrycka det enkelt som i att om det har att göra med sladdar, laga trasiga apparater eller byta strömbrytare, så får du göra det.

Är det däremot så att det är  sätta nya vägguttag, göra förändringar i fasta installationer eller lägga golvvärme så måste du låta en auktoriserad elfirma göra jobbet!

Vad du får och inte får göra själv

Det här får du göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.

Det här får du inte göra själv

Exempel på arbeten som endast får utföras av ett elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör:

 • Förändringar i fasta installationer
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat
 • Installation av 230 volt golvvärme och värmekabel
 • Förläggning av kabel i mark.
2 Dec 2021