Kontorsinredning för ökad produktivitet

Med ergonomiska kontorsmöbler, bra kontorsbelysning och grönskande kontorsväxter är det möjligt att öka effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen. En betydande del av vår vakna tid tillbringas på arbetsplatsen och då är det viktigt att ha en stimulerande arbetsmiljö. För de av oss som jobbar på kontor är kontorsinredning och valet av bland annat kontorsmöbler av allra högsta betydelse. Låt oss ta en närmare titt på några av de faktorer inom kontorsinredning som företag kan påverka för att skapa en mer stimulerande arbetsmiljö.

5 tips för bra kontorsinredning

1. Ergonomiska kontorsmöbler

Vikten av ergonomiska kontorsmöbler är stor, inte minst för att vi tillbringar så mycket tid på kontoret; vid ett skrivbord i ett mötesrum och på andra sociala ytor. Möbler som inte är bekväma att jobba vid tenderar att få oss att tappa fokus, och över tid kan det orsaka skador som i förlängningen riskerar att utmynna i en sjukskrivning – en sjukskrivning som uppstår till följd av valet av kontorsmöbler. DPJ är en onlinebutik med kontorsmöbler och möbler för andra offentliga miljöer; bland utbudet av kontorsmöbler finns allt från sköna stolar, ljuddämpande skärmväggar, justerbara skrivbord och aktiva kontorsmöbler kan alla ge förbättrad ergonomi på kontoret och samtidigt förebygga att långvariga arbetsskador utvecklas över tid.

2. Inred med kontorsväxter

Kontorsväxter har förmågan att skapa trivsel hos både medarbetare och besökare – det ger ett professionellt intryck och skapar en levande miljö som känns allt annat än steril. Det finns flera företag som erbjuder både uthyrning och skötsel av kontorsväxter – Söder om Söder i Stockholm är ett av dem. Med växter på kontoret skapas en harmonisk miljö, och tack vare företag som erbjuder kontorsväxter, trivs medarbetarna mer och affärerna kan blomma.

3. Skapa bra kontorsbelysning

Att ta tillvara på befintligt ljus, men också att skapa ljus med hjälp av bra kontorsbelysning där det saknas, är väsentligt för att en arbetsplats ska kännas stimulerande. Satsa på att möblera för att maximera ljusinsläppet och använd bra kontorsbelysning. DPJ har också ett stort utbud av kontorsbelysning som kan hjälpa medarbetarna att känna sig piggare och mer fokuserade under hela arbetsdagen – även under den mörkare delen av året då naturligt dagsljus lyser med sin frånvaro.

Blanda färg och form

Färg och form har stor påverkan på oss och kan få oss att hamna i olika sinnesstämningar. En del färger får oss att känna oss stressade, andra ger oss fokus och någon gör oss trötta. Detta gäller även på arbetsplatsen. Våga välj kontorsinredning och kontorsmöbler med färg – matcha och mixa olika färger, former och material för att skapa en levande arbetsmiljö. Ostimulerande arbetsmiljöer kan få oss att känna olust till att gå till jobbet, speciellt om arbetsplatsen präglas av kala, sterila och tråkiga arbetsytor.

5. Inred kontoret utifrån företagets image

Låt företagets image ta sig uttryck i valet av kontorsmöbler och kontorsinredning. Det finns många företag, såsom Atrium Ljungberg, och Google i Stockholm, som Officesnapshots.com ger oss en inblick i, som har tagit sin kontorsinredning till nästa nivå och som kan se att en del av framgångarna kan skördas från valet av inredning. Medarbetarna får en stimulerande arbetsmiljö utifrån deras behov – en trivsam arbetsplats får medarbetarna att prestera på jobbet; ett kontor utöver det vanliga, som också låter företagets image ta plats i allt från kontorsmöbler till sällskapsytor, får medarbetarna att engagera sig.

15 Jan 2022